ΠΩΣ ΚΑΤΑΠΑΤΑΤΑΙ 4 ΦΟΡΕΣ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΠΑ 0

Όπως είναι γνωστό με το Πολυνομοσχέδιο, εισήχθη στον έλεγχο τον επιτηδευματιών και ελευθέρων επαγγελματιών, ο όρος « Έμμεσες τεχνικές ελέγχου»,...