ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 0

«ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΑ» ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ! Η αναδιοργάνωση του στενού δημόσιου τομέα που θα επιτρέψει την ανακατανομή οργανικών θέσεων και...