ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΑΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΠΕ! 0

ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΤΟ ΦΕΚ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ(ΦΕΚ Β’ 2491/4-11-2011)! Δικαιώθηκαν επιτέλους οι εκατοντάδες...