ΑΝΟΙΓΕΙ ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 0

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΠΟΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗ ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ • 60% ΤΟΥ...