ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΜΕ ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ 0

100 – 780 ευρώ θα μειωθούν οι αποδοχές για περίπου 60.000...