Σύσταση Αυτοτελούς Γραφείου Συμβούλου Ακεραιότητας, υπαγόμενου απευθείας στον Διοικητή της ΑΑΔΕ 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α.Ι.- Συνιστούμε ένα (1) Αυτοτελές Γραφείο Συμβούλου Ακεραιότητας, υπαγόμενο απευθείας...