Τροποποίηση απόφασης – Οργανισμός Α.Α.Δ.Ε. 0

…ΙΙ.- Ύστερα από τα ανωτέρω: 1. Αντικαθιστούμε τα άρθρα 65, 66,...