«Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων, Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1111835 ΕΞ 2021″ 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής...

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Γ 1054359 ΕΞ 2021, ΕΠΙΛΟΓΗ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τους κάτωθι υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής...

Α.Α.Δ.Ε.: Τοποθέτηση Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Α. Επιλέγουμε...