«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ», Αθήνα, 31/5/2022 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1049549 ΕΞ 2022 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 1. Την παράταση της απόσπασης του Αραμπατζάκη Γεωργίου του Σταύρου...