«Κατάταξη Υπαλλήλου της Δ.Ο.Υ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ σε Περίγραμμα Θέσεων Εργασίας» 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ α. Την κατάταξη των κάτωθι υπαλλήλων ως εξής: ……………… Δείτε...