Επιλογή και τοποθέτηση Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Επιλέγουμε και τοποθετούμε τον υπάλληλο Γεώργιο Χατζησταύρο του Νικολάου,...