ΑΑΔΕ – ΕΝΑΡΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 0

…ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ορίζουμε την 03/03/2023: α) Ως χρόνο έναρξης λειτουργίας των...