Εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών, Αθήνα, 31/8/2020 Αριθμ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.69/125/16452 0

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε νεώτερη εγκύκλιο όσον αφορά μέτρα και ρυθμίσεις...