«Ανάθεση για την προμήθεια πρότασης μεθοδολογίας/μελέτης και λογισμικού για την αξιολόγηση των Οργανικών Μονάδων της ΑΑΔΕ» 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πρότασης μεθοδολογίας/μελέτης και λογισμικού...