Πώς θα χορηγούνται οι αναρρωτικές άδειες στο Δημόσιο 0

Προς αυτοματοποίηση βαδίζει η χορήγηση αναρρωτικών αδειών των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την...