Ανανέωση απόσπασης υπαλλήλου, Αρ. Πρωτ. 45212/11.05.2020 0

ΑΠΟΦΑΣΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Την ανανέωση απόσπασης, για...