Καταργούνται περισσότερες από 60 ΔΟΥ σε όλη τη χώρα 0

Σε σχέδιο “Καλλικράτης” και για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες περνάει το...