«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 18-03-2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1044131 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 16/5/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1074671 ΕΞ 2017 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε εντός του ίδιου νομού τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 11-04-2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1056407 ΕΞ 2017 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε εντός του ίδιου νομού τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 12/4/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1057337 ΕΞ 2017 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Αποσπούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» Αθήνα, 12 /4 /2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1057336 ΕΞ 2017 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε κενές οργανικές θέσεις ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ : ΕΔΩ  ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 12/4/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1057425 ΕΞ 2017 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε εκτός νομού τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου εφοριακών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ  ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 12/4/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1057366 ΕΞ 2017 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 12 /04/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1057484 ΕΞ 2017 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Αποσπούμε τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι την ημερομηνία έναρξης...

«ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 12 /04/2017 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1057484 ΕΞ 2017 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Αποσπούμε τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού μέχρι την ημερομηνία έναρξης...