Δημόσιο: «Ανοίγουν» μετατάξεις κατά παρέκκλιση κάθε διάταξης λόγω… Brexit 0

Η κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, μετάταξη στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, μόνιμων...

«Αποθετική ζημία» δημοσίου υπαλλήλου -Τι είναι & πώς αποζημιώνεται (έγγραφο) 0

Αποθετική ζημία νοείται η μη επαύξηση της περιουσίας του ζημιωθέντος λόγω ενός ζημιογόνου γεγονότος, η οποία (επαύξηση) θα επερχόταν σύμφωνα...

«Δημοσίευση επτά (7) αποφάσεων μετάταξης υπαλλήλων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως», 0

Σας στέλνουμε για δημοσίευση τις 1574 ΕΞ 2020/9.1.2020, 1593 ΕΞ 2020/9.1.2020, 1601 ΕΞ 2020/9.1.2020, 1613 ΕΞ 2020/9.1.2020, 1626 ΕΞ 2020/9.1.2020,...