Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η (ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ) – ΓΙΑΤΙ ΔΙΑΦΩΝΕΙ Η ΑΣΚΙ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ 0

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, Από την ΠΟΕ-ΔΟΥ εκδόθηκε η υπ΄αριθ. Πρωτ. 1621/22.01.2020 ανακοίνωση για το θέμα της έκδοσης ταυτοτήτων. Εμείς όσον...

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ», Αθήνα, 10/01/2020 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1002443 ΕΞ 2020 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω Μεταταχθέντες υπαλλήλους του κλάδου των Εφοριακών ως εξής: ………………….. Β. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε...