ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 0

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ο δικαιωμένος σε όλα τα επίπεδα αγώνας των καθαριστριών...

Δημοσίευση (1) μίας απόφασης μετάταξης υπαλλήλων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».Αθήνα , 31-05-2019 Αριθ. Πρωτ.: Δ.Υ. 0

Μετατάσσεται η κάτωθι αναφερόμενη υπάλληλος με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου………. Για να δείτε την απόφαση πατήστε: ΕΔΩ...