«Στο νοσοκομείο Εφοριακός μετά από έλεγχο σε γαμήλιο γλέντι στις Σέρρες» 0

Επεισοδιακά εξελίχθηκε ένα γαμήλιο γλέντι στην Κερκίνη Σερρών το βράδυ του Σαββάτου, όταν δύο εφοριακοί μπήκαν στον πολυχώρο εκδηλώσεων για...

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» Αθήνα, 23/7/2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1106084 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω Μεταταχθέντες υπαλλήλους στον κλάδο των Εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 12/07/2019 Αριθ. Πρωτ.:ΔΔΑΔ Β 1101097 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» Αθήνα, 07/06/2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1083336 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Την απόσπαση των παρακάτω υπαλλήλων της ΑΑΔΕ ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 31-05-2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1081368 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Αποσπούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 31-05-2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1081366 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ» Αθήνα, 15/4/19 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1059381 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Την παράταση της αποσπάσεως της παρακάτω υπαλλήλου ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 15/4/19 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1059382 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Την απόσπαση των παρακάτω υπαλλήλων του κλάδου Εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 15/4/19 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1059383 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...