«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα , 30/03/2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1052651 ΕΞ 2018 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε εντός του ίδιου νομού τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ως εξής:...

«ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 20/03/2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1051277 ΕΞ 2018 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Αποσπούμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 21/02/2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1028036 ΕΞ 2018 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε εντός του ίδιου νομού τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής  Δημοσίων Εσόδων εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΤΟΣ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 18-03-2019 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1044131 ΕΞ 2019 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε τους παρακάτω υπαλλήλους του κλάδου Εφοριακών ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΧΘΕΝΤΩΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» Αθήνα , 20 /03/2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1045127 ΕΞ 2018 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε κενές οργανικές θέσεις ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ» Αθήνα , 20/03/2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1045125 ΕΞ 2018 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Τοποθετούμε τους παρακάτω υπαλλήλους σε κενές οργανικές θέσεις ως εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

«ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ» Αθήνα, 21/02/2018 Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΑΔ Β 1028036 ΕΞ 2018 0

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Μεταθέτουμε εντός του ίδιου νομού τους παρακάτω υπαλλήλους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εξής: ΠΑΤΗΣΤΕ: ΕΔΩ...

Αποφάσεις Υπηρεσιακού Συμβουλίου 2018 0

Πίνακες αποφάσεων Υπηρεσιακού Συμβουλίου 2018 Πατήστε: ΕΔΩ...