ΑΣΚΙ: Προτάσεις προ το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔΟΥ 19.9.2018 0

Οι προτάσεις μας αφορούν την προτεραιοποίηση των υποθέσεων προς έλεγχο, το  μισθολογικό πλαίσιο γενικότερα αλλά και την εξομοίωση όλων των...