ΑΣΕΠ: Έκθεση απολογισμού για το 2017 0

  Το 2017 ήταν η πρώτη χρονιά πλήρους λειτουργίας του ΑΣΕΠ με τη σύνθεση της Ολομέλειας που προέκυψε από την...

BEPS: Για τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και τη μεταφορά κερδών 0

  Η BEPS είναι μια φιλόδοξη προσπάθεια που αποσκοπεί στον περιορισμό των διαφόρων τεχνικών φοροαποφυγής μέσω της μεταφοράς κερδών σε...