Η διακήρυξη της Λίμα για «τη φορολογική δικαιοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα» 0

Το πλήρες κείμενο το οποίο υιοθετήθηκε στη διάσκεψη της Λίμα, παρατίθεται μεταφρασμένο στα Ελληνικά, προκειμένου να αποτελέσει βάση συζήτησης και...