ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ 0

Η ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΕΛΙΞΗ… ΔΕΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ –...