ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (Ν. 4093/2012) 0

ΘΕΜΑ 1Ο : ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1/1/2013 και μετά, ισχύουν οι κάτωθι...