ΑΝΑΓΚΗ ΑΜΕΣΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΟΧΙ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝ 0

Τη στιγμή που η κυβέρνηση ανοίγει με τον πλέον σαφή και επίσημο τρόπο την ατζέντα της, για το σύνολο των...