ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ από τη ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕ – ΔΟΥ 0

Την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕ ΔOY, με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων Δ.Σ. των...